Het voelt vreemd aan om op 24 maart te schrijven dat werknemers van de stad Antwerpen ook de voorbije uren in de weer waren om de zoveelste sneeuw- en ijzelbuien te bestrijden. Ik wil al die mensen uitdrukkelijk en oprecht danken voor zoveel inzet – om in moeilijke omstandigheden en op de meest onverwachte momenten (het zou volop lente moeten zijn, potverdorie!) uit bed te springen om onze wegen berijdbaar te houden, bedankt!

De stadsdiensten hebben sinds gisterenavond de nodige inspanningen geleverd om ondanks het winterweer het verkeer in Antwerpen gaande te houden. De hevige sneeuwval in combinatie met weinig verkeer deze nacht maakte dat het effect van de strooi-inspanningen beperkt was. Vandaag zullen de strooidiensten nog heel de dag uitrijden om op wegen en fietspaden te strooien. Zo proberen ze de hinder te beperken.

De stadsdiensten volgden weerstype rood algemeen om de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Zoals in het bestrijdingsplan vooropgesteld, rijden er met dit weertype 14 strooiwagens uit op de wegen en 8 om ook de fietspaden sneeuwvrij te maken.

375 ton zout en 11 000 liter pekel werden verbruikt. De stad beschikt nog over een strategische voorraad Indien er nog stevig winterweer verwacht wordt, kan er snel extra zout worden geleverd.

Opnieuw wordt ook aan de Antwerpenaars gevraagd om het voetpad voor hun woning vrij te maken van sneeuw of ijzel.

Bewoners van de stad Antwerpen die ouder zijn dan 75 jaar of personen met een handicap die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, vragen in eerste instantie hulp aan buren of vrienden om de sneeuw voor hun woning te ruimen. Indien ze geen hulp kunnen vinden, kunnen ze op het moment dat er sneeuw valt, bellen naar de infolijn op het nummer 03 22 11 333. Er komt dan gratis iemand van de stad langs om het voetpad sneeuwvrij te maken. De bewoners blijven intussen wel verantwoordelijk voor het voetpad voor hun woning.